ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОДЗ №4 ЧАЙКА, ГР. ВАРНА

ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОДЗ №4 ЧАЙКА, ГР. ВАРНА

ОБЕКТ: ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОДЗ 4 „ЧАЙКА“ -ГР. ВАРНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ: ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН СЛОЙ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОЛАГАНЕ НА PVC ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА

ГОДИНА: 2013 Г.