Хидроизолация на покрив – „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД

ОБЕКТ: ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ – ГЛАВНА ПОДСТАНЦИЯ 05/15 ЕЛ

ИЗПЪЛНЕНИЕ: ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН СЛОЙ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОЛАГАНЕ НА PVC ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА SIKAPLAN 15G

ГОДИНА: 2015 Г.