Хидроизолация на покриви „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ“ ООД

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ“ ООД

ОБЕКТ: ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ С PVC МЕМБРАНА НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ЕВРО“, ГР. ВАРНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ: ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН СЛОЙ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОЛАГАНЕ НА PVC ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА

ГОДИНА: 2015 Г.