ПОЛАГАНЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА „МАРКТРЕЙД“ ООД

ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ПО ПОКРИВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МАРКТРЕЙД“ ООД

ОБЕКТ: ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР- ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО- ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ПО ПОКРИВ

ИЗПЪЛНЕНИЕ: ПОЛАГАНЕ И ДОСТАВКА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА O.C. PLAN 3020 ПО ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

ГОДИНА: 2012 Г.