ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНОСТА „ЕНЕРГО – ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНОСТА НА ФУГИТЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕНЕРГО – ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНОСТТА НА ФУГИТЕ ПО ОТКОСА НА ВОДНА СТРАНА И ОБРАБОТКА НА ПУКНАТИНИ НА ИЗРАВНИТЕЛ САНДАНСКИ, КАСКАДА „САНДАНСКА БИСТРИЦА“

ИЗПЪЛНЕНИЕ: УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПУКНАТИНИ ПО ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С МАТЕРИАЛИ НА KÖSTER ГЕРМАНИЯ

 ГОДИНА: 2013 Г.