2. Добавки към бетона и строителни разтвори

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Външна хидроизолация на сутерени;
2. Вътрешна хидроизолация на сутерени;
3. Хоризонтална хидроизолация;
4. Възстановяване на бетона;
5. Хидроизолация на влажни помещения;
6. Фасадна защита;
7. Хидроизолация на балкони и тераси;
8. Хидроизолация на резервоари и тръбопроводи;
9. Специални хидроизолационни проекти.

Още по темата
– ТЕЧНА ДОБАВКА ЗА ВОДОПЛЪТНОСТ – течна изолационна субстанция с пластифициращ ефект и несъдържаща хлориди, която се прибавя към циментови и варо-циментови разтвори
– SB-СВЪРЗВАЩА ЕМУЛСИЯ – модифицираща циментовите разтвори емулсия, без съдържание на пластификатори