Рехабилитация и ремонт на хидротехнически съоръжения

Ремонтни и рехабилитационни работи на хидротехнически съоръжения по АЕЦ, ВЕЦ и пречиствателни станции; Ремонт на фуги и пукнатини по бетонови и  стоманобетонови повърхности. Благодарение на съвременните материали, които са изработени по най – новите технологии и изисквания от нашите партньори Кьостер, ние можем да гарантираме качество на изпълнение и прецизност при извършваните от нас  ремонтни дейности по хидротехнически съоръжения.

ремонт на хидротехнически съоръжения
хидротехнически съоръжения за ремонт Хидроинженеринг
ремонт с хидротехнически съоръжения
хидремонтни дейности по съръжения
хидротехнически съоръжения на Хидроинженеринг Варна