Дейности

Полагане на покривни хидроизолационни мембрани

Полагане на покривни хидроизолационни мембрани

Хидроинженеринг гр.Варна е с богат опит в полагането на покривни хидроизолационни мембрани – PVC, TPO, FPO, ECB

Read More
Инжекционна хидроизолация

Инжекционна хидроизолация

Инжекционна техника за справяне с течове на вода и наличие на влага в бетонови конструкции при хидроизолация, сутеренни помещения, басейни, резервоари, тръбопроводи и специални хидроизолационни проекти.

Read More
Промазни хидроизолационни системи

Промазни хидроизолационни системи

Хидроизолационни системи за изолация с вода без налягане и с налягане.

Read More
Рехабилитация и ремонт на хидротехнически съоръжения

Рехабилитация и ремонт на хидротехнически съоръжения

Ремонтни и рехабилитационни работи по хидроизолация на  АЕЦ, ВЕЦ и пречиствателни станции;

Read More
Саниране на стоманобетонови конструкции

Саниране на стоманобетонови конструкции

Ремонт, хидроизолация и възстановяване на обрушени бетонови конструкции, посредством професионално техническо оборудване и добре обучени, квалифицирани кадри.

Read More
Инжектиране на цименто-пясъчни разтвори

Инжектиране на цименто-пясъчни разтвори

Инжектирането на цименто- пясъчни разтвори се използва за запълване на кухини при хидроизолация и каверни под бетонни съоръжения.

Read More