Саниране на конструкции от стоманобетон

Саниране на конструкции и ремонт на обрушени бетонови конструкции, посредством професионално техническо оборудване и добре обучени, квалифицирани кадри. Благодарение на съвременните материали, които са изработени по най – новите технологии и изисквания от нашите партньори Кьостер, ние можем да гарантираме качество на изпълнение и прецизност при извършваните от нас ремонтни дейности.

саниране на конструкции от стоманобетон
саниране на конструкции и рехабилитация