Инжекционна хидроизолация

Инжекционна техника за справяне с течове на вода и наличие на влага в бетонови конструкции, сутеренни помещения, басейни, резервоари, тръбопроводи и специални хидроизолационни проекти.
Поправката на пукнатините с инжекционна хидроизолация има три основни цели при ремонт (инжектиране на пукнатини)- структурно ремонтиране, хидроизолации и възстановяване на естетиката.
Структурно ремонтиране- пукнатините, които заплашват стабилността на сградата често биват разположени в подпорните конструктивни елементи. Те трябва да се ремонтират, за да се възстанови трансмисията на якостта във вътрешността на конструктивния елемент.
Инжекционна хидроизолация- ако влагата прониква през пукнатините, напр. в сутерените, тези пукнатини могат да причинят проблеми във функционирането на сградата.
Възстановяване на естетиката- ако пукнатините представляват само миниатюрни дефекти, те се поправят единствено с цел възстановяване естетиката на конструкцията.

инжекционна хидроизолация
хидроизолация Варна
инжекционна хидроизолация
инжекционна хидроизолация
инжекционна хидроизолация
инжекционна хидроизолация