Инжектиране на цименто-пясъчни разтвори

Инжектирането на разтвори от цимент и пясък се използва за запълване на кухини и каверни под бетонни съоръжения. При него има и възможност за тунелно инжектиране. Благодарение на съвременните материали, които са изработени по най – новите технологии и изисквания от нашите партньори Кьостер, ние можем да гарантираме качество на изпълнение и прецизност при извършваните от нас ремонтни дейности.

тунелно инжектиране на разтвор
тунелно инжектиране на разтвори проект
тунелно инжектиране и хидроизолация и каверни