1. Битумни продукти, усилени битуми, плътни изолационни фолиа на хидроизолационни системи Кьостер

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАТУМНИ ПРОДУКТИ:

1. Външна хидроизолация на сутерени;
2. Вътрешна хидроизолация на сутерени /в т. ч. и изолация на фундаментна плоча/;
3. Хидроизолация на мокри помещения;
4. Изолация на балкони и тераси;
5. Хидроизолация на покриви;
6. Хидроизолация на резервоари и тръбопроводи;
7. Специални хидроизолационни проекти /в т. ч. изолация на тунели/.

Още по темата
– БИТУМЕН ГРУНД на основата на разтворители
– БИТУМНО ПОКРИТИЕ – студено полагаща се битумна изолационна боя
– БИТУМНА ЕМУЛСИЯ – добавка към хоросана и предпазно покритие, без разтворители
– SFR 1 – високо еластична каучуково/битумно горещо полагаща се емулсия
– KBE – ТЕЧНО ФОЛИО – високо еластично каучуково/битумно течно фолио, без разтворители
– ДЕУКСАН 2С – двукомпонентно битумно/ каучуково плътно изолационно покритие за свързване на пукнатини и за изолация в близост да почвени води под и без налягане
– БИКУТАН 2С – двукомпонентно полимерно модифицирано плътно изолационно фолио за строителни конструкции